Henrik Wergeland Oppveksten

Henrik Arnold Wergeland ble født 17. juni 1808 og døde 12. juli 1845.Han regnes som en av Norges fremste lyrikere. Han var en engasjert mann og ytret meninger i en rekke politiske og sosiale spørsmål, og bidro til å bygge opp Norge som en kulturstat i perioden etter løsrivelsen fra Danmark i 1814.

Familien og barndommen

Henrik Wergelands barndomshjem ligger i Dronningens gate 19-21 i Kristiansand. Det opprinnelige huset brant i 1892, men ble gjenreist med kopi av fasaden.

Han var det eldste barnet til presten og eidsvollsmannen Nicolai Wergeland og Alette Dorothea Wergeland, født Thaulow, og ble som sagt født i Kristiansand. Faren var av bondeslekt fra Verklandsgårdene i Brekke i Sogn, mens Thaulow-slekten var en dansk embetsmannsslekt som slo seg ned i Norge på 1600-tallet. Mormorens far var Andrew Chrystie, en innvandrer fra Skottland. Paret Wergeland fikk fem barn inkludert Henrik. Den mest kjente av hans søsken er hans fem år yngre søster Camilla Collett, men også broren Oscar Wergeland satte spor etter seg blant annet som kartograf, hygieneforkjemper og landskapspleier. Henrik Wergeland ble oppkalt etter sin morfar, byskriver Henrik Arnold Thaulow.

Flyttet til Eidsvoll

Henriks far Nicolai Wergeland arbeidet som lærer ved Kristiansand katedralskole, og ble i 1812 kapellan ved domkirken i byen. I 1814 var hans en av representantene på Riksforsamlingen på Eidsvoll. Tre år senere, sommeren 1817, tiltrådte Nicolai Wergeland som sogneprest i Eidsvoll, og familien flyttet fra Kristiansand. Oppveksten på Eidsvoll styrket Henrik Wergelands bevissthet omkring Grunnloven og alt det arbeidet som var blitt gjort på Eidsvoll i 1814. Han begynte etterhvert å kalle seg «Grunnlovens seks år eldre bror».

Skolegang

Han fikk sin første skolegang hjemme på prestegården, og begynte så på Oslo Katedralskole. Det var i skoleårene at han begynte å skrive, og flere av hans tidlige arbeider ble utgitt posthumt. Hans debut kom i 1821, da han bare tretten år gammel fikk trykt fortellingen «Blodstenen». Deretter fulgte en rekke dramatiske arbeider som først ble publisert lenge etter hans død.

Studier og gjennombrudd

I 1825 begynte han å studere ved Det kongelige Frederiks Universitet. Fra 1826 til 1829 studerte han teologi sammen med Peder Bjørnson. Han var aktiv i studentpolitikk og kulturlivet. Wergeland redigerte i flere perioder Det Norske Studentersamfunds håndskrevne avis, og han engasjerte seg i arbeidet for feiring av 17. mai. I studentårene skrev han flere skuespill og dikt. I 1827 kom hans debut som dramatiker med farsen Ah! I 1829 fulgte lyrikerdebuten med samlingen Digte. Første Ring. Sistnevnte regnes gjerne som hans egentlige debut som forfatter.

Året 2008 var viet Henrik Wergeland. I bladet Norsklæreren skrev Jostein Greibrokk bl.a.: “Wergeland er blant de få eldre forfattere – og historiske personer i det hele – som har evnen til å skape tilknytning og begeistring på tross av historisk avstand.”Privacy Policy